Wonen op het water 

Wonen op het water is voor de één een droom en voor de ander een nachtmerrie. Iedereen heeft natuurlijk voorkeuren.
Er zijn vele voordelen aan het wonen op het water, met misschien wel een van de belangrijkste, rust. Het is enorm kalmerend om op het water te wonen. (Mits je van water houdt uiteraard!)

Welke systemen zijn er voor wonen op het water? 

We wonen al meer dan 100 jaar op het water. Vroeger waren het stalen schepen die aan het eind van hun “carrière” aanmeerde en als thuis fungeerde voor de kapitein.  Met name na de Tweede Wereldoorlog, toen er een groot tekort aan woningen was, kwam wonen op het water echt in opkomst. Afgedankte schepen maakte een goede en goedkope woonruimte.

De systemen die worden gebruikt zijn navenhand allemaal hetzelfde, het verschil zit hem vaak in de materialen die gebruikt worden.

Hoogwater 

Wat is hoogwater precies? In Nederland is het over het algemeen zo dat, wanneer er over hoogwater gesproken wordt, dit  betekent dat het waterpeil in de zee of de rivieren een bepaald kritisch niveau heeft behaald. Dit kan in sommige gevallen leiden tot overstromingen.

Er kan ook over hoogwater worden gesproken in zeeën en wateren met merkbare getijden. Hier betekent hoogwater het moment van het hoogste waterpeil aan het einde van de vloed en voor de overgang naar eb. Het risico op overstromingen is hier niet of nauwelijks aanwezig omdat dit dagelijks gebeurd.

Geen nood 

Uiteraard houden we met hoogwater risico bij een woonboot, een woonark, een mobile home. Aan de hand van onze drijfsystemen zou het water uw woning simpel weg mee optillen of mee laten zaken. Zodoende is er nauwelijks overstromingsgevaar voor uw drijvende woning.

 

De systemen zijn gecontroleerd door een civiel engineers bureau en heeft wettelijke modelbescherming.